Hakkımızda

Akademi Avukatlık Bürosu

Akademi sözcüğünün kökeni Eski Atina’da Platon ile öğrencilerinin buluşup tartıştığı Akademos bahçelerine kadar dayanır. Araştırma, tartışma, ortak karar verme temasına dayalı anlayışımız ile Müvekkillerimizin sorunlarına en doğru çözümü, en kısa zamanda, en verimli şekilde sağlama amacında olan Avukatlık Büromuz, şeffaf yapısı ile hizmet vermeye devam etmektedir.

1992 yılında Avukat Ümit UYSAL’ın meslek hayatına girişi ile temelleri atılan avukatlık ofisimiz 2014 Mart ayında Ümit Uysal’ın siyasi yaşamına belediye başkanı olarak devam etmesi ile yeni bir yapılanmaya gitmiştir. Uzun yıllardır birlikte çalıştığı Avukat Dudu ALP ile Avukat Buğra ÖZÇELİK “Akademi Avukatlık Bürosu” adı altında hukuki danışmanlık hizmetlerine devam etmiştir. Avukat Ecem YENİGÜN, LL.M. ’ün ekibe dahil olması ile iş/müvekkil yelpazesine Antalya bölgesinde yaşayan yabancı kökenli müvekkillerin ve şirketlerin sorunlarını da katan büromuz, hukuki hizmetini sürdürmeye devam etmektedir.

Uzmanlık ve Faaliyet Alanlarımız

Ceza Hukuku

Akademi Avukatlık Büromuz; Ceza Hukuku alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren başlayarak, kovuşturma aşaması ile infaz aşamasına kadar “masumiyet karinesi” ilkesine özen göstererek doğru ve etkin savunma anlayışı ile hizmet verir.

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Acentelik sözleşmesi, Distribütörlük sözleşmesi, Franchise sözleşmesi, Temlik sözleşmesi, Satış, satın alma ve tedarik sözleşmesi, Mimari yapım ve dekorasyon sözleşmesi ve Kira sözleşmelerinin tanzimi ile ek protokollerin tanzimi, müzakere/fesih süreçlerinin yönetilmesi,

Şirket kuruluşu, Şube ve irtibat bürosu kuruluşu, Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması, Genel Kurul süreçlerinin yönetilmesi, Ortak girişim danışmanlık hizmetleri, Hisse/Malvarlığı Satış Sözleşmeleri, gibi Şirket prosedür iş ve işlemlerinin yürütülmesi, Hukuki inceleme raporu hazırlanması, Hisse devir sözleşmeleri, Malvarlığı satım sözleşmeleri, Ortak girişim sözleşmelerinin tanzimi süreçleri tarafımızca yürütülmektedir.

İcra ve İflas Hukuku

İş alanları Gazipaşa’ dan Kaş’ a, Muratpaşa’ dan Gündoğmuş’ a uzanan alanda Çalışma ortaklarımız olan Müvekkillerimizin her türlü ticari ve şahsi alacaklarının tahsili amacıyla gerek icra gerekse dava süreçleri tarafımızca ve çözüm ortaklarımız aracılığı ile sürdürülmektedir.

İş Hukuku

İş sözleşmeleri, Hizmet sözleşmeleri, Toplu iş sözleşmeleri, İş sözleşmelerinin feshi süreçlerinin yönetimi. Yapımız gereği daha çok İşveren vekilliği yapmakta olup amacımız İş davalarının açılmasından önce zararın önüne geçmek olduğundan, Müvekkil firma yetkililerine periyodik İş Hukuku bilgilendirmesi yapılmaktadır.

Aile Hukuku

Büromuz, gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet verir.

Fikri Mülkiyet

Telif hakları, Tasarım, Fikri mülkiyet hakları üzerine hukuki mütalaa, Lisans sözleşmeleri, Gizlilik sözleşmelerinin tanzimi

Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankacılık ve finans, Uluslararası sözleşmeler, Kredi sözleşmelerinin tanzimi; Sermaye yatırımları, Teminatlı işlemler, Finansal kiralama, İpotek tesisi ve fekki işlemlerinin takibi.